počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turňa nad Bodvou  

kód obce: 559784 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1221
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.turnanadbodvou.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
okres: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Košice-okolie [SK0426]
LAU2: obec Turňa nad Bodvou [SK0426559784]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:2207  
1980:2873   [rozdiel 1980-1970: 666] (prírastok)
1991:2737   [rozdiel 1991-1980: -136] (úbytok)
2001:3213   [rozdiel 2001-1991: 476] (prírastok)
2011:3511   [rozdiel 2011-2001: 298] (prírastok)
2013:3508   [rozdiel 2013-2011: -3] (úbytok)
2017:3624   [rozdiel 2017-2013: 116] (prírastok)
2021:3700   [rozdiel 2021-2017: 76] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 11):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Medzevokres Košice - okolie (Košický kraj)
Hosťovceokres Košice - okolie (Košický kraj)
Hájokres Košice - okolie (Košický kraj)
Drienovecokres Košice - okolie (Košický kraj)
Debraďokres Košice - okolie (Košický kraj)
Hačavaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Jasovokres Košice - okolie (Košický kraj)
Turnianska Nová Vesokres Košice - okolie (Košický kraj)
Zádielokres Košice - okolie (Košický kraj)
Žarnovokres Košice - okolie (Košický kraj)
Dvorníky - Včeláreokres Košice - okolie (Košický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“