počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Banská Štiavnica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516643 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1156
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Štiavnica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Štiavnica   [ kód okresu: 602 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 10409 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 10874 | rozdiel (2011-2001): -465

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa národnosti

národnosťpočetpodiel (%)
1.)Slovenská900686.52
2.)Maďarská350.34
3.)Rómská510.49
4.)Rusínská20.02
5.)Ukrajinská30.03
6.)Česká420.4
7.)Nemecká20.02
8.)Poľská20.02
9.)Chorvátská00
10.)Srbská10.01
11.)Ruská20.02
12.)Židovská20.02
13.)Moravská30.03
14.)Bulharská00
15.)Ostatné70.07
16.)Nezistené125112.02


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava