počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Horná Kráľová | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 555878 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Šaľa

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Šaľa   [ kód okresu: 405 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1881 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1916 | rozdiel (2011-2001): -35

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa národnosti

národnosťpočetpodiel (%)
1.)Slovenská161585.86
2.)Maďarská24212.87
3.)Rómská00
4.)Rusínská10.05
5.)Ukrajinská00
6.)Česká50.27
7.)Nemecká00
8.)Poľská00
9.)Chorvátská00
10.)Srbská10.05
11.)Ruská00
12.)Židovská00
13.)Moravská00
14.)Bulharská00
15.)Ostatné00
16.)Nezistené170.9


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava