počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nitra   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 500011 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 826
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nitra

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nitra   [ kód okresu: 403 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 78916 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 87285 | rozdiel (2011-2001): -8369

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4192717963723 131
5 - 9163115073138 124
10 - 14173316773410 56
15 - 19221920234242 196
20 - 24299227915783 201
25 - 29345232946746 158
30 - 34354934036952 146
35 - 39316731566323 11
40 - 44237026385008 -268
45 - 49255229305482 -378
50 - 54284731946041 -347
55 - 59292235506472 -628
60 - 64229128145105 -523
65 - 69145219963448 -544
70 - 74102916002629 -571
75 - 7979213142106 -522
80 - 844339251358 -492
85 - 89208469677 -261
90 - 9445150195 -105
95 - 9983947 -31
100 a viac022 -2
nezistené161329 3
spolu376354128178916 -3646

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava