počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Hruboňovo | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 500313 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1247
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nitra

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nitra   [ kód okresu: 403 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 506 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 476 | rozdiel (2011-2001): 30

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491120 -2
5 - 910919 1
10 - 1416925 7
15 - 19201939 1
20 - 24191029 9
25 - 29161935 -3
30 - 34172037 -3
35 - 39252348 2
40 - 44262248 4
45 - 49161834 -2
50 - 54151732 -2
55 - 59161026 6
60 - 6451722 -12
65 - 6962430 -18
70 - 74111324 -2
75 - 7981018 -2
80 - 8421416 -12
85 - 89123 -1
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu239267506 -28

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava