počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Búč | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501077 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1208
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Komárno   [ kód okresu: 401 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1190 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1243 | rozdiel (2011-2001): -53

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4222850 -6
5 - 9252853 -3
10 - 14282553 3
15 - 19482674 22
20 - 24314071 -9
25 - 29384078 -2
30 - 345958117 1
35 - 395947106 12
40 - 44463480 12
45 - 49274067 -13
50 - 54434487 -1
55 - 59404383 -3
60 - 64284169 -13
65 - 69213455 -13
70 - 74244165 -17
75 - 79102333 -13
80 - 84161834 -2
85 - 893710 -4
90 - 94145 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5696211190 -52

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava