počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Iža | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501174 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1268
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Komárno   [ kód okresu: 401 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1643 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1589 | rozdiel (2011-2001): 54

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4333871 -5
5 - 9352964 6
10 - 14404585 -5
15 - 19324577 -13
20 - 24514394 8
25 - 295058108 -8
30 - 348260142 22
35 - 398062142 18
40 - 446964133 5
45 - 495947106 12
50 - 546659125 7
55 - 595262114 -10
60 - 645158109 -7
65 - 69404787 -7
70 - 74275380 -26
75 - 79203353 -13
80 - 8452631 -21
85 - 8951419 -9
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu7988451643 -47

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava