počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Klížska Nemá | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501191 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1268
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Komárno   [ kód okresu: 401 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 520 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 579 | rozdiel (2011-2001): -59

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 414822 6
5 - 911617 5
10 - 149817 1
15 - 19151631 -1
20 - 24121022 2
25 - 29201535 5
30 - 34182038 -2
35 - 39261238 14
40 - 44201535 5
45 - 49221537 7
50 - 54242246 2
55 - 59221941 3
60 - 64161430 2
65 - 69101525 -5
70 - 74112132 -10
75 - 79151429 1
80 - 8451015 -5
85 - 89358 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu273247520 26

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava