počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Kolárovo | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501204 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1268
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Komárno   [ kód okresu: 401 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 10696 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 10823 | rozdiel (2011-2001): -127

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4257222479 35
5 - 9224238462 -14
10 - 14278230508 48
15 - 19306299605 7
20 - 24380352732 28
25 - 29422342764 80
30 - 34506461967 45
35 - 39445418863 27
40 - 44366370736 -4
45 - 49427358785 69
50 - 54378389767 -11
55 - 59457448905 9
60 - 64296293589 3
65 - 69201279480 -78
70 - 74142226368 -84
75 - 79120205325 -85
80 - 8466141207 -75
85 - 893787124 -50
90 - 9471724 -10
95 - 99145 -3
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu5317537910696 -62

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava