počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Čakany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501514 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1254
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 570 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 561 | rozdiel (2011-2001): 9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4201535 5
5 - 962127 -15
10 - 14151126 4
15 - 19151126 4
20 - 24181836 0
25 - 29263258 -6
30 - 34252651 -1
35 - 39271744 10
40 - 44162339 -7
45 - 49212546 -4
50 - 54181937 -1
55 - 59202040 0
60 - 64151631 -1
65 - 69131629 -3
70 - 7471522 -8
75 - 794610 -2
80 - 84347 -1
85 - 89033 -3
90 - 94213 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu271299570 -28

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava