počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Horná Potôň | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501590 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1250
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1961 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1872 | rozdiel (2011-2001): 89

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4533689 17
5 - 9364581 -9
10 - 14514293 9
15 - 196057117 3
20 - 247660136 16
25 - 298780167 7
30 - 348888176 0
35 - 399687183 9
40 - 446778145 -11
45 - 498177158 4
50 - 548168149 13
55 - 597079149 -9
60 - 64465399 -7
65 - 69283563 -7
70 - 74274471 -17
75 - 79202444 -4
80 - 8492332 -14
85 - 89415 3
90 - 94044 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9809811961 -1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava