počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Janíky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501662 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1287
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 855 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 782 | rozdiel (2011-2001): 73

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4192443 -5
5 - 9161935 -3
10 - 14211940 2
15 - 19252449 1
20 - 24293160 -2
25 - 29353570 0
30 - 34303868 -8
35 - 39483583 13
40 - 44192847 -9
45 - 49312657 5
50 - 54343266 2
55 - 59313061 1
60 - 64242953 -5
65 - 69202141 -1
70 - 74141630 -2
75 - 79101929 -9
80 - 847916 -2
85 - 89246 -2
90 - 94000 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu416439855 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“