počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Šamorín   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501905 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1287
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 12726 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 12143 | rozdiel (2011-2001): 583

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4371346717 25
5 - 9310265575 45
10 - 14275280555 -5
15 - 19360321681 39
20 - 24419419838 0
25 - 295226171139 -95
30 - 346576931350 -36
35 - 395845511135 33
40 - 44387431818 -44
45 - 49413413826 0
50 - 54442530972 -88
55 - 59459534993 -75
60 - 64349410759 -61
65 - 69210286496 -76
70 - 74173207380 -34
75 - 7992147239 -55
80 - 8446104150 -58
85 - 89175774 -40
90 - 9421921 -17
95 - 99044 -4
100 a viac000 0
nezistené224 0
spolu6090663612726 -546

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava