počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bajka | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502049 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1286
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 324 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 333 | rozdiel (2011-2001): -9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47613 1
5 - 911819 3
10 - 14131225 1
15 - 1971017 -3
20 - 24111324 -2
25 - 29171128 6
30 - 34121426 -2
35 - 39181028 8
40 - 4412416 8
45 - 49151227 3
50 - 54161329 3
55 - 59101424 -4
60 - 644610 -2
65 - 696814 -2
70 - 74639 3
75 - 79167 -5
80 - 84134 -2
85 - 89224 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu169155324 14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava