počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Beša | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502065 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1292
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 650 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 669 | rozdiel (2011-2001): -19

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161329 3
5 - 9151732 -2
10 - 14102030 -10
15 - 19222143 1
20 - 24261743 9
25 - 29241842 6
30 - 34293160 -2
35 - 39332053 13
40 - 44271845 9
45 - 49201838 2
50 - 54302252 8
55 - 59172340 -6
60 - 64171936 -2
65 - 69131427 -1
70 - 7461824 -12
75 - 7942125 -17
80 - 8471017 -3
85 - 894812 -4
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu321329650 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava