počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hontianska Vrbica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502251 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 568 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 574 | rozdiel (2011-2001): -6

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4122133 -9
5 - 971017 -3
10 - 14201838 2
15 - 19161329 3
20 - 24191938 0
25 - 29221739 5
30 - 34272047 7
35 - 39232346 0
40 - 44141630 -2
45 - 49292453 5
50 - 54282250 6
55 - 59151833 -3
60 - 64121224 0
65 - 6992029 -11
70 - 7461925 -13
75 - 7971118 -4
80 - 8411314 -12
85 - 89145 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu268300568 -32

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava