počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jur nad Hronom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502391 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1276
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 920 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 935 | rozdiel (2011-2001): -15

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4151732 -2
5 - 9201939 1
10 - 14252954 -4
15 - 19373471 3
20 - 24322658 6
25 - 29262854 -2
30 - 34373269 5
35 - 39434386 0
40 - 44333366 0
45 - 49302757 3
50 - 54382664 12
55 - 59384078 -2
60 - 64302959 1
65 - 69131730 -4
70 - 74142842 -14
75 - 7981725 -9
80 - 8481321 -5
85 - 8941014 -6
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu452468920 -16

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava