počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turá   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502880 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 228 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 236 | rozdiel (2011-2001): -8

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 42810 -6
5 - 9246 -2
10 - 145510 0
15 - 197916 -2
20 - 246511 1
25 - 2912416 8
30 - 348311 5
35 - 39141226 2
40 - 4410616 4
45 - 4911415 7
50 - 549615 3
55 - 597916 -2
60 - 649817 1
65 - 695914 -4
70 - 744711 -3
75 - 79257 -3
80 - 84088 -8
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu114114228 0

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava