počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Žemberovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 502995 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1256
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Levice   [ kód okresu: 402 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1265 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1243 | rozdiel (2011-2001): 22

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4361854 18
5 - 9222446 -2
10 - 14213152 -10
15 - 19393776 2
20 - 244953102 -4
25 - 29485098 -2
30 - 346147108 14
35 - 39434588 -2
40 - 44414687 -5
45 - 49413475 7
50 - 545253105 -1
55 - 596044104 16
60 - 64284472 -16
65 - 69234568 -22
70 - 74242246 2
75 - 79111930 -8
80 - 8433134 -28
85 - 896915 -3
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu6086571265 -49

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava