počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bardoňovo | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503053 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1269
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 786 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 886 | rozdiel (2011-2001): -100

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 413821 5
5 - 9151429 1
10 - 14191332 6
15 - 19232144 2
20 - 24262349 3
25 - 29271744 10
30 - 34362662 10
35 - 39341953 15
40 - 44312051 11
45 - 49422567 17
50 - 54573390 24
55 - 59372562 12
60 - 64361551 21
65 - 69132235 -9
70 - 74232346 0
75 - 7931417 -11
80 - 8432023 -17
85 - 89459 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu442344786 98

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava