počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Belá | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503061 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1138
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 370 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 443 | rozdiel (2011-2001): -73

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47411 3
5 - 94913 -5
10 - 145510 0
15 - 1912820 4
20 - 24151631 -1
25 - 2913518 8
30 - 3491322 -4
35 - 39131730 -4
40 - 44171532 2
45 - 49131629 -3
50 - 5416622 10
55 - 59121123 1
60 - 6481321 -5
65 - 69151429 1
70 - 7481422 -6
75 - 7911314 -12
80 - 8461016 -4
85 - 89134 -2
90 - 94213 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu177193370 -16

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava