počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Hul | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503193 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1290
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1220 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1229 | rozdiel (2011-2001): -9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272653 1
5 - 9252651 -1
10 - 14423476 8
15 - 19583997 19
20 - 24494291 7
25 - 29414687 -5
30 - 34384684 -8
35 - 39544296 12
40 - 44374683 -9
45 - 49533083 23
50 - 54344579 -11
55 - 59344680 -12
60 - 64333366 0
65 - 69203050 -10
70 - 74243862 -14
75 - 7982634 -18
80 - 84121426 -2
85 - 8931316 -10
90 - 94156 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5936271220 -34

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava