počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Strekov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503550 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1156
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2086 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2233 | rozdiel (2011-2001): -147

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4423779 5
5 - 9393675 3
10 - 145547102 8
15 - 195364117 -11
20 - 247480154 -6
25 - 297683159 -7
30 - 347465139 9
35 - 399574169 21
40 - 447778155 -1
45 - 498368151 15
50 - 549173164 18
55 - 596669135 -3
60 - 64405898 -18
65 - 693966105 -27
70 - 74257297 -47
75 - 79365288 -16
80 - 84174764 -30
85 - 8982028 -12
90 - 94134 -2
95 - 99022 -2
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu99110952086 -104

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava