počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Čierna Voda | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503690 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1217
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Galanta   [ kód okresu: 202 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1397 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1375 | rozdiel (2011-2001): 22

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4402565 15
5 - 9373067 7
10 - 14443074 14
15 - 19415394 -12
20 - 245058108 -8
25 - 295150101 1
30 - 346467131 -3
35 - 396154115 7
40 - 44504494 6
45 - 494462106 -18
50 - 545646102 10
55 - 59484391 5
60 - 64414081 1
65 - 69253156 -6
70 - 74172845 -11
75 - 79122638 -14
80 - 8451318 -8
85 - 89178 -6
90 - 94213 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6897081397 -19

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava