počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Hrubý Šúr | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503801 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 756 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 634 | rozdiel (2011-2001): 122

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4333063 3
5 - 9191938 0
10 - 1424832 16
15 - 19162743 -11
20 - 24322557 7
25 - 29283058 -2
30 - 34404181 -1
35 - 39362662 10
40 - 44193150 -12
45 - 49322153 11
50 - 54252348 2
55 - 59191837 1
60 - 64172340 -6
65 - 69151631 -1
70 - 74101626 -6
75 - 7961521 -9
80 - 84268 -4
85 - 89167 -5
90 - 94000 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu375381756 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava