počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hurbanova Ves | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503819 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1960
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 288 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 228 | rozdiel (2011-2001): 60

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 410919 1
5 - 991120 -2
10 - 148917 -1
15 - 197815 -1
20 - 2461218 -6
25 - 29121830 -6
30 - 34121325 -1
35 - 3915823 7
40 - 4461117 -5
45 - 49101020 0
50 - 54121022 2
55 - 5991625 -7
60 - 6411718 4
65 - 69426 2
70 - 74246 -2
75 - 79022 -2
80 - 84022 -2
85 - 89033 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu133155288 -22

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava