počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Veľký Grob   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504149 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1335
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Galanta   [ kód okresu: 202 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1253 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1256 | rozdiel (2011-2001): -3

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4352863 7
5 - 9223153 -9
10 - 14362965 7
15 - 19423678 6
20 - 24394584 -6
25 - 29444589 -1
30 - 344951100 -2
35 - 395350103 3
40 - 446448112 16
45 - 49434588 -2
50 - 54453681 9
55 - 59394887 -9
60 - 64335285 -19
65 - 69282856 0
70 - 74133447 -21
75 - 79132033 -7
80 - 8461218 -6
85 - 89459 -1
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6086451253 -37

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“