počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Senica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504203 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1217
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 20255 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 21253 | rozdiel (2011-2001): -998

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4472452924 20
5 - 9413405818 8
10 - 14493449942 44
15 - 196595611220 98
20 - 248017461547 55
25 - 299068731779 33
30 - 349088721780 36
35 - 398798061685 73
40 - 446637241387 -61
45 - 497388611599 -123
50 - 547697711540 -2
55 - 597468401586 -94
60 - 645826811263 -99
65 - 69330450780 -120
70 - 74224333557 -109
75 - 79128238366 -110
80 - 8491204295 -113
85 - 8945110155 -65
90 - 94101424 -4
95 - 99156 -4
100 a viac011 -1
nezistené101 1
spolu98591039620255 -537

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava