počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Čáry | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504319 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1588
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1268 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1249 | rozdiel (2011-2001): 19

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4263763 -11
5 - 9343569 -1
10 - 14432669 17
15 - 19443680 8
20 - 24494594 4
25 - 295945104 14
30 - 347060130 10
35 - 396645111 21
40 - 44495099 -1
45 - 49344074 -6
50 - 54463682 10
55 - 59444185 3
60 - 64343670 -2
65 - 69272148 6
70 - 7491928 -10
75 - 79102434 -14
80 - 8411617 -15
85 - 89268 -4
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu6476211268 26

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava