počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Chvojnica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504408 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1957
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Myjava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Myjava   [ kód okresu: 303 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 373 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 421 | rozdiel (2011-2001): -48

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 431417 -11
5 - 9347 -1
10 - 14121022 2
15 - 19121931 -7
20 - 24171229 5
25 - 29111324 -2
30 - 34151126 4
35 - 3951520 -10
40 - 44122032 -8
45 - 49171027 7
50 - 5415823 7
55 - 59111324 -2
60 - 64151025 5
65 - 6951217 -7
70 - 7451015 -5
75 - 797815 -1
80 - 8451015 -5
85 - 89314 2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu173200373 -27

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava