počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Košariská | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504467 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1786
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Myjava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Myjava   [ kód okresu: 303 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 446 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 414 | rozdiel (2011-2001): 32

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491524 -6
5 - 914620 8
10 - 14111425 -3
15 - 1913619 7
20 - 2413922 4
25 - 29132033 -7
30 - 34171431 3
35 - 39162036 -4
40 - 44191332 6
45 - 4919928 10
50 - 54131932 -6
55 - 59211435 7
60 - 64261642 10
65 - 6991524 -6
70 - 7461117 -5
75 - 796814 -2
80 - 84088 -8
85 - 89033 -3
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu225221446 4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava