počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Lakšárska Nová Ves   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504521 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1296
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1063 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1031 | rozdiel (2011-2001): 32

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4353065 5
5 - 9222547 -3
10 - 14313162 0
15 - 19253156 -6
20 - 24363369 3
25 - 296045105 15
30 - 34524698 6
35 - 39434083 3
40 - 44371956 18
45 - 49363167 5
50 - 54433982 4
55 - 59404282 -2
60 - 64363369 3
65 - 69151934 -4
70 - 74121123 1
75 - 79122234 -10
80 - 8451015 -5
85 - 8931114 -8
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5445191063 25

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava