počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Plavecký Mikuláš | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504637 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1394
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 707 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 710 | rozdiel (2011-2001): -3

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4181533 3
5 - 9181634 2
10 - 14182139 -3
15 - 19262551 1
20 - 24191938 0
25 - 29302555 5
30 - 34292756 2
35 - 39332558 8
40 - 44292352 6
45 - 49242145 3
50 - 54191231 7
55 - 59232548 -2
60 - 64162642 -10
65 - 69201737 3
70 - 74131427 -1
75 - 79101828 -8
80 - 8441519 -11
85 - 894913 -5
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu353354707 -1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava