počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Unín   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504939 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1392
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Skalica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Skalica   [ kód okresu: 206 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1214 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1164 | rozdiel (2011-2001): 50

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4302151 9
5 - 9373370 4
10 - 14394483 -5
15 - 19513889 13
20 - 24444387 1
25 - 29333972 -6
30 - 345456110 -2
35 - 395550105 5
40 - 44533891 15
45 - 49293968 -10
50 - 54413879 3
55 - 59423173 11
60 - 64413374 8
65 - 69193251 -13
70 - 74162238 -6
75 - 79172340 -6
80 - 8421719 -15
85 - 89279 -5
90 - 94123 -1
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6066081214 -2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava