počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Malé Ripňany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505137 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Topoľčany   [ kód okresu: 406 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 547 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 510 | rozdiel (2011-2001): 37

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 423326 20
5 - 9181836 0
10 - 14111627 -5
15 - 19172542 -8
20 - 24222244 0
25 - 29252752 -2
30 - 34252550 0
35 - 39192443 -5
40 - 4416622 10
45 - 49151833 -3
50 - 54181533 3
55 - 59171936 -2
60 - 64102131 -11
65 - 69111021 1
70 - 7471017 -3
75 - 792810 -6
80 - 846915 -3
85 - 89134 -2
90 - 94325 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu266281547 -15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava