počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Partizánske   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505315 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1260
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Partizánske

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Partizánske   [ kód okresu: 305 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 24115 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 24907 | rozdiel (2011-2001): -792

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45324811013 51
5 - 9431457888 -26
10 - 145345151049 19
15 - 197296581387 71
20 - 249048631767 41
25 - 2910449702014 74
30 - 3411179862103 131
35 - 3910209361956 84
40 - 447848441628 -60
45 - 498379051742 -68
50 - 548979301827 -33
55 - 5989010971987 -207
60 - 647018521553 -151
65 - 694575551012 -98
70 - 74306557863 -251
75 - 79274455729 -181
80 - 84149238387 -89
85 - 8954106160 -52
90 - 94152641 -11
95 - 99257 -3
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu116781243724115 -759

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava