počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Pravotice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505382 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1232
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Bánovce nad Bebravou   [ kód okresu: 301 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 308 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 303 | rozdiel (2011-2001): 5

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47916 -2
5 - 94812 -4
10 - 147411 3
15 - 199615 3
20 - 246814 -2
25 - 29111021 1
30 - 34171128 6
35 - 39101323 -3
40 - 4412820 4
45 - 4910414 6
50 - 546713 -1
55 - 59111021 1
60 - 6481523 -7
65 - 6914721 7
70 - 7421517 -13
75 - 797613 1
80 - 8461218 -6
85 - 89347 -1
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu150158308 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“