počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rybany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505455 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1323
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Bánovce nad Bebravou   [ kód okresu: 301 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1455 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1479 | rozdiel (2011-2001): -24

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4333669 -3
5 - 9352762 8
10 - 14333265 1
15 - 195251103 1
20 - 246451115 13
25 - 296057117 3
30 - 346849117 19
35 - 396760127 7
40 - 445352105 1
45 - 49464288 4
50 - 545650106 6
55 - 59384078 -2
60 - 64455398 -8
65 - 69314273 -11
70 - 74143145 -17
75 - 79142640 -12
80 - 8462127 -15
85 - 898715 1
90 - 94134 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7247311455 -7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava