počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bzince pod Javorinou | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505897 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Nové Mesto nad Váhom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Nové Mesto nad Váhom   [ kód okresu: 304 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2067 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2042 | rozdiel (2011-2001): 25

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4433376 10
5 - 9414283 -1
10 - 14454489 1
15 - 195167118 -16
20 - 247072142 -2
25 - 297162133 9
30 - 349275167 17
35 - 398569154 16
40 - 448170151 11
45 - 498071151 9
50 - 548156137 25
55 - 597270142 2
60 - 646376139 -13
65 - 694871119 -23
70 - 74405393 -13
75 - 79254065 -15
80 - 84183553 -17
85 - 8992938 -20
90 - 9421214 -10
95 - 99202 2
100 a viac101 1
nezistené000 0
spolu102010472067 -27

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava