počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dolná Poruba | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505935 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1355
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 808 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 865 | rozdiel (2011-2001): -57

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4211132 10
5 - 9191837 1
10 - 14282856 0
15 - 19262652 0
20 - 24352661 9
25 - 29342054 14
30 - 34323062 2
35 - 39373673 1
40 - 44362460 12
45 - 49392665 13
50 - 54202444 -4
55 - 59222345 -1
60 - 64171734 0
65 - 69182543 -7
70 - 74132033 -7
75 - 7991827 -9
80 - 8481321 -5
85 - 89167 -5
90 - 94101 1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu416392808 24

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava