počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Drietoma   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505960 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1321
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2221 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2036 | rozdiel (2011-2001): 185

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46950119 19
5 - 9454590 0
10 - 14533487 19
15 - 198471155 13
20 - 249279171 13
25 - 299883181 15
30 - 34110105215 5
35 - 399775172 22
40 - 447185156 -14
45 - 497169140 2
50 - 548368151 15
55 - 597181152 -10
60 - 646662128 4
65 - 695354107 -1
70 - 74403373 7
75 - 79173855 -21
80 - 84162642 -10
85 - 8931619 -13
90 - 94167 -5
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu114010812221 59

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava