počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hôrka nad Váhom | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505994 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1426
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Nové Mesto nad Váhom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Nové Mesto nad Váhom   [ kód okresu: 304 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 701 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 685 | rozdiel (2011-2001): 16

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4221840 4
5 - 9161228 4
10 - 14161228 4
15 - 19241842 6
20 - 24222749 -5
25 - 29312051 11
30 - 34253964 -14
35 - 39242650 -2
40 - 44222547 -3
45 - 49302858 2
50 - 54331952 14
55 - 59251540 10
60 - 64141832 -4
65 - 69131629 -3
70 - 74122537 -13
75 - 79101727 -7
80 - 8481119 -3
85 - 89358 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu350351701 -1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava