počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Horná Streda | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506001 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Nové Mesto nad Váhom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Nové Mesto nad Váhom   [ kód okresu: 304 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1288 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1266 | rozdiel (2011-2001): 22

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4303161 -1
5 - 9222345 -1
10 - 14223254 -10
15 - 19293766 -8
20 - 24404787 -7
25 - 294659105 -13
30 - 346752119 15
35 - 39484088 8
40 - 44384179 -3
45 - 49403373 7
50 - 54444589 -1
55 - 595248100 4
60 - 645446100 8
65 - 69263864 -12
70 - 74212748 -6
75 - 79173249 -15
80 - 8483139 -23
85 - 8910818 2
90 - 94134 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6156731288 -58

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava