počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Horňany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506028 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1352
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 440 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 431 | rozdiel (2011-2001): 9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4151429 1
5 - 98513 3
10 - 1481523 -7
15 - 1981422 -6
20 - 2491726 -8
25 - 29232548 -2
30 - 34192039 -1
35 - 39161228 4
40 - 44191534 4
45 - 49171330 4
50 - 54182139 -3
55 - 59141428 0
60 - 64131124 2
65 - 698715 1
70 - 7411819 3
75 - 79178 -6
80 - 843710 -4
85 - 89055 -5
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu210230440 -20

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava