počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Horné Srnie | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506036 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1439
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2847 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2876 | rozdiel (2011-2001): -29

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46580145 -15
5 - 97172143 -1
10 - 148168149 13
15 - 1910690196 16
20 - 24102114216 -12
25 - 29123110233 13
30 - 34125112237 13
35 - 39125107232 18
40 - 448384167 -1
45 - 4910373176 30
50 - 5489114203 -25
55 - 59106111217 -5
60 - 649588183 7
65 - 695463117 -9
70 - 74384886 -10
75 - 79204666 -26
80 - 84113950 -28
85 - 8981826 -10
90 - 94235 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu140714402847 -33

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava