počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bohdanovce nad Trnavou | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506796 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1171 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 945 | rozdiel (2011-2001): 226

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4263561 -9
5 - 9233356 -10
10 - 14273057 -3
15 - 19423577 7
20 - 24423577 7
25 - 29493988 10
30 - 34455196 -6
35 - 396453117 11
40 - 44333770 -4
45 - 49344579 -11
50 - 54394079 -1
55 - 59463480 12
60 - 64383573 3
65 - 69152742 -12
70 - 74223153 -9
75 - 7991827 -9
80 - 8461319 -7
85 - 8921618 -14
90 - 94202 2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5646071171 -43

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava