počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bojničky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506800 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Hlohovec   [ kód okresu: 203 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1341 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1184 | rozdiel (2011-2001): 157

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4383371 5
5 - 9453984 6
10 - 14373976 -2
15 - 19464086 6
20 - 24363571 1
25 - 296051111 9
30 - 346669135 -3
35 - 396554119 11
40 - 44484997 -1
45 - 49444084 4
50 - 54363369 3
55 - 59384785 -9
60 - 64323668 -4
65 - 69263763 -11
70 - 74233457 -11
75 - 79172138 -4
80 - 8461218 -6
85 - 89224 0
90 - 94044 -4
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6656761341 -11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“