počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Borová | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506826 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1589
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 396 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 329 | rozdiel (2011-2001): 67

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491019 -1
5 - 9121224 0
10 - 1491221 -3
15 - 19101020 0
20 - 24151631 -1
25 - 2913720 6
30 - 34131326 0
35 - 39212243 -1
40 - 44151530 0
45 - 4917926 8
50 - 54171128 6
55 - 59111728 -6
60 - 64161127 5
65 - 6951217 -7
70 - 743811 -5
75 - 795813 -3
80 - 841910 -8
85 - 89011 -1
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu192204396 -12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava