počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Borovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506834 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1262
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 991 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 849 | rozdiel (2011-2001): 142

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4191938 0
5 - 9162339 -7
10 - 14283159 -3
15 - 19392968 10
20 - 24373572 2
25 - 29353570 0
30 - 34354075 -5
35 - 39484189 7
40 - 44433073 13
45 - 49344478 -10
50 - 54382664 12
55 - 59313263 -1
60 - 64212546 -4
65 - 69202141 -1
70 - 74192443 -5
75 - 7972128 -14
80 - 8451621 -11
85 - 895712 -2
90 - 94268 -4
95 - 99033 -3
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu483508991 -25

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava