počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bučany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506851 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1258
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2267 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2118 | rozdiel (2011-2001): 149

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45150101 1
5 - 95258110 -6
10 - 146677143 -11
15 - 197791168 -14
20 - 248162143 19
25 - 299682178 14
30 - 347197168 -26
35 - 39107120227 -13
40 - 4411181192 30
45 - 497681157 -5
50 - 548464148 20
55 - 596361124 2
60 - 646155116 6
65 - 694358101 -15
70 - 74205979 -39
75 - 79243155 -7
80 - 84102232 -12
85 - 8902020 -20
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac101 1
nezistené000 0
spolu109411732267 -79

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava